T: +420 725 535 850        E: miriam@m-fyzio.cz

Můj příběh k fyzioterapii

Cesta k fyzioterapii

Proč fyzioterapie?

Můj život je úzce spjatý s touhou být a zůstat zdravá. Tato touha mě přivedla na cestu prevence a autoterapie. Zlepšení není možné bez vlastního přičinění. Každý je do jisté míry schopen sám zlepšit svůj život. Někdy ovšem pomůže až rada druhého.

Kdo jsem a co dělám?

Jako fyzioterapeutka už více než deset let radím jak na bolavá záda, krkční páteř, kyčle, kolena, ramena…

K úspěšnému odstranění těchto bolestí využívám poznatky unikátní metody McKenzie. Jde o léčbu bolestí páteře a kloubů pohybem. Výsledky vidět velmi rychle, často okamžitě. Dále provázím na cestě za přirozeným zlepšením zraku. Tato cesta se i mě samotné neustále otevírá, nejen v úrovni zlepšení mého zraku, ale i o životní možnosti, které díky tomu lépe vidím.

Zlepšení v životě můžeme dosáhnout i změnou hodnot, návyků a vzorců. Na to se dá úspěšně použít metoda Životních map. Mapy dokážou odhalit související vazby, vzorce, komunikační typy, také interakce s dalšími osobami, které člověka formují. Změnou těchto vzorců dochází k tomu, že se v životě cítíme lépe.

Dosažené vzdělání

  • 2018 - lektorský výcvik pro Zlepšení zraku přirozenou metodou
  • 2018 - rigorózní zkouška PU v Prešově v oboru fyzioterapie (PhDr.)
  • 2016 - specializační zkouška Fyzioterapie poruch CNS Univerzita PJŠ Košice
  • 2015 - absolvován výcvik Životních map
  • 2012 - certifikovaná zkouška z McKenzie metody - The McKenzie Institute international (Cert. MDT)
  • 2012 - ukončení magisterského studia PU v Prešově v oboru fyzioterapie (Mgr.)
  • 2008 - ukončení bakalářského studia JLF UK v Martině v oboru fyzioterapie (Bc.)